Çerez Politikası

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), GKS SAĞLIK VE KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) ait  https://www.gkssaglik.com.tr  alan adlı internet sitesinin (“Site kullanımları sırasında çalışan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanımlamalar yapmak ve veri sahibini aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla bilgisayarınıza, akıllı telefonlarınıza, tabletlerinize, sair mobil cihazlarınıza ve/veya ağ sunucusuna depolanan ufak metinlerdir. Sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızdaki verilerin bazıları "Çerez/Çerezler" olarak saklanabilir. Bu çerezlerin kullanımı ile tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlanmaktadır. Daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini inceleyebilirsiniz. Belirtmek isteriz ki Çerezler; bilgisayarınızdaki programların çalıştırılması veya bilgisayarınıza virüs gönderilmesi için kullanılamaz. Çerezlerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

2. POLİTİKA’NIN AMACI NEDİR?

İşbu Politika’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://www.gkssaglik.com.tr  alan adlı Site’nin çerezlerinin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu kapsamda, Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz hususlarında sizleri aydınlatmak istiyoruz:

1. HANGİ TİP ÇEREZLERİ KULLANMAKTAYIZ?

Çerez türlerini, kullanım amaçlarına göre çerezler, sürelerine göre çerezler ve taraflarına göre çerezler olmak üzere üçlü bir tasnife tabi tutmak mümkündür.

3.1. Sürelerine Göre Çerezler

Şirket olarak, sürelerine göre oturum çerezleri kullanmaktayız. 

3.1.1. Oturum Çerezleri: Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, Şirketimiz tarafından oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızı kapattığınızda oturum çerezleri de kendiliğinden silinmektedir. 

3.2. Taraflarına Göre Çerezler

Şirketimiz tarafından birinci parti çerezleri kullanılmaktadır.

3.2.1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci parti çerezleri; doğrudan tarafımızca tasarlanmakta olup, Site’ye ait kişileştirilmiş bilgilerinizi cihazınızda saklamasını ve daha sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyarak bu bilgilerin kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Bir diğer deyişle birinci parti çerezleri, web sitesi ziyaretlerinizi kişileştirmek için kullanılmaktadır.

3.3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

Şirketimiz tarafından kullanım amaçlarına göre farklı kategorilere ayrılan çerez türlerinden yalnızca Zorunlu Tanımlama Çerezleri kullanılmaktadır. 

3.3.1. Zorunlu Tanımlama Çerezler: Bu çerezler Sitemizin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama çerezleri, kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Bu kapsamda, genel olarak açık rıza dışındaki işleme şartlarına gidilen çerez türleri olarak değerlendirilmektedirler. Tarayıcınızı zorunlu tanımlama çerezlerini engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bu durumda Sitemizin bazı bölümleri gerektiği gibi çalışmayacaktır. Bahsi geçen çerez şöyledir:

a) Kimlik Doğrulama Çerezleri 

Kimlik doğrulama çerezleri, kullanıcıyı bir internet sitesine giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler, çeşitli üyelik tiplerindeki ziyaretçilerin Site’ye giriş yaptığı süre boyunca tutulan çerezlerdir. Giriş yapıldığında tutulur, oturum süresi bittiğinde (çıkış yapılması dahildir) kullanım süresi dolar. 

2. ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI VE ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ 

Toplanan çerezlerin kullanım amaçları başlıca şöyledir:

 • Site’nin performans yönünden işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, 
 • Analiz faaliyetlerini gerçekleştirilmek,

Şirketimizin çerez genel uygulaması çerçevesinde, kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemektedir:

 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

3. ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILMAKTADIR?

Şirketimiz, çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verilerinizi KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına yönelik hükümlerine uyumlu şekilde “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, veri minimizasyonu ilkesine riayet ederek ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir.

Kişisel verileriniz, Sitemizin düzgün çalışması için hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir. 

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Tarafımızca Sitemizde işlenen çerezler şöyledir:

Çerez Adı Çerez Kullanım Amacı Çerez Kullanım Süresi
_ga  Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 2 YIL
XSRF-TOKEN Kullanıcının güvenli şekilde web uygulaması ile iletişim kurması için kullanılır. Teknik bir koruma mekanizması sağlar. Session
laravel_session Laravel ile yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum çerezi. Genellikle sunucu tarafından anonim bir kullanıcı oturumunu sürdürmek için kullanılır. Session
_ga_1PVGGQ7P50 Web sitesinde kullanıcıların ziyaretlerini izlemek ve analiz etmek amacıyla kullanılır.  2 YIL


4. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak;  

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www.gkssaglik.com.tr adresimizde yer alan başvuru formu ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri eksiksiz doldurarak “Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:11 Maltepe/İstanbul” adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya sistemdeki kayıtlı e-posta adresinizden info@gkssaglik.com.tr mail adresine veya KEP adresinizin mevcut olması halinde gkssaglik@hs01.kep.tr adresine göndermeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.